Medlemsavgifter 2019

Juniorkort 0-20 år 245:-

Seniorkort 21 år och uppåt 320:-

Familjekort (gäller för samtliga i familjen och alla måste vara skrivna på samma adress) 650:-

Stödmedlem 200:-
Ange namn och fullständigt personnummer på samtliga medlemmar vid inbetalning av medlemsavgift. Betalas in till BG 5614-0858.