Styrelsen 2018

Ordförande
Cecilia Johansson

Sekreterare
Ellen Ottosson

Ledamöter
Jennie Norström
Caroline Rosen
  
Suppleant
Conny Torstensson, Veronica Andersson, Helena Borgenstrand

Revisor
Gunilla Svensson

Revisorsuppleant
Linn Bäverhed