Styrelsen 2016

Ordförande
Cecilia Johansson

Sekreterare
Ellen Ottosson

Ledamöter
Maria Molin
Jennie Norström
Conny Torstensson
  
Suppleant
Caroline Rosen