Avgifter

 Anläggningsavgift

Anläggningsavgift för nyttjande av klubbens ridhus och ridbanor:
Helår               1 500 kr
Halvår                900 kr
3 mån                 500 kr
Priserna gäller från inbetalat datum.
För flera hästar kostar det 150 kr extra/häst och inbetalning.
Engångsavgift för ridhus och utebanor: 100 kr/ridtillfälle.
Avgiften skall utan anmodan betalas in på bankgironr 5614-0858. Skriv namn, 
anläggningsavgift och hur länge det gäller. Det går även bra att swisha.

Bokning av ridhuset eller Lyckan
Bokningen ska göras till kontoret på mail gamleby_ridklubb@hotmail.com senast kl 12 dagen innan gällande tidsbokning, eller senast fredag kl 12 om du vill boka ridhus eller Lyckan en helg.
Bokning av ridhuset eller Lyckan gör du om du behöver tillgång till hela ridhuset ensam, så som vid till exempel löshoppning eller hoppträningar.


Vid ridning för extern tränare
20:-/lektion för ryttare som har sin häst uppstallad på GRK.
35:-/lektion för ryttare som löst anläggningsavgift eller är medlem
65:-/lektion för ryttare som inte löst anläggningsavgift och/eller inte är medlem (vid löshoppning gäller avgiften per häst)
Kostnaden gäller oavsett hur många som rider och ska betalas in till GRK av tränaren (eller av den som bokat ridhuset) senast en vecka efter att träningen har ägt rum till bankgiro nr: 5614-0858. Märk inbetalningen med namn på tränare samt ridhushyra. Tränaren ska även mejla namn och fullständigt personnummer på alla deltagare (gäller även funktionärer samt tränare) till gamleby_ridklubb@hotmail.com, detta för att vi ska kunna få extra stöd från tex SISU.
 
Bokning av ridhus för andra aktiviteter tex fotboll, hundträning mm
150:-/timme
Kostnaden gäller oavsett hur många som deltar och ska betalas in till ridskolan av den som hyr ridhuset senast en vecka efter att träningen har ägt rum till bankgiro nr: 5614-0858. Märk inbetalningen med namn på den som hyr samt ridhushyra. Den ska även mejla namn och fullständigt personnummer på alla deltagere (gäller även funktionärer samt tränare) tillgamleby_ridklubb@hotmail.com,  detta för att vi ska kunna få extra stöd från tex SISU.